top of page

Hur och varför

Fastighetsägare: Hur börjar du?

Energikartläggning


Grunden är alltid att veta dagens läge avseende förbrukning samt vilka åtgärder som är möjliga och lönsamma (inkl en kostnadsuppskattning av respektive). Här genomföra vi en energikartläggning. Denna kan även användas som underlag till energideklarationen. Om ni redan har en bra och relativt nyligen utförd energideklaration med för er anpassade energisparåtgärder duger den troligen som underlag.Energistatistik


För att ge bättre uppdelad energistatistik på olika system, olika byggnader eller annat. IMD energimätare installeras. Med en bra visualisering kan ni även följa förbrukningen över tiden på era datorer/telefonerna. Även ett system för mätning av temperaturen i alla lägenheterna bör övervägas. Detta ger underlag till den verkliga komforten i lägenheterna. Även ett system för mätning/debitering av tappvarmvatten och el bör övervägas i samband med renovering för att gör er lönsamhets incitament tydlig. Ju större åtgärdspaket som installeras desto högre lönsamhet vid debitering av värme, vatten och el.Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page