top of page

Fördelar med finansiering

I en värld där klimatsmarta investeringar blir allt viktigare är det helt nödvändigt att ni som kund har den utrustning ni behöver, exakt när och där det behövs.

Häng med i teknikutvecklingen.

I slutet av finansieringsperioden väljer många av våra kunder att uppgradera till ny utrustning, vilket är ett enkelt och ekonomiskt sätt att hänga med i dagens snabba teknik- utveckling. Alternativt kan de köpa loss utrustningen eller fortsätta finansieringen med avsevärda besparingar.

Affärsmöte

Frigör kapital

Istället för att betala hela kostnaden för utrustningen på en gång, betalar kunderna efterhand som de använder den. Eftersom kreditlinorna hålls intakta får våra kunder ökad köpkraft och binder inte upp något rörelsekapital. Finansiering kan även innebära skattemässiga fördelar.

Partnership

Fast månadskostnad

Fasta betalningar gör budgeteringsprocessen mer transparent och gör det lättare att förutse kassaflödet. All utrustning, teknik, underhåll, försäkring, tjänster och andra relaterade anskaffningskostnader som du samlar under ett finansieringsavtal får du på en faktura.

Installera elektriska kablar

Köp som tjänst

Hos oss kan du som kund finansiera hela investeringen – utrustning, programvara, frakt, installation, service, utbildning etc. Allt finansieras i ett paket! Individuellt anpassade lösningar Våra avtalstider sträcker sig från 12 månader och uppåt på alla investeringar som börjar på 10 000 SEK.  

bottom of page