top of page
Image by Ana Bórquez

Vi har bara börjat

Encrona är nytt och vi har bara börjat leverera vår koncept till kunder sedan slutet av 2023 men kunderna står på kö för vem vill inte betala enkrona för installation?

IMD för köpcenter

01

Dovhjorten

I hjärtat av Visby´s shopping distrikt står Dovhjorten som har fått IMD EL debitering installerat för enkrona. Fastigheten är energiintensiv och det är viktigt att mäta varje kWh för att veta att alla hyresgäster betalar korrekt förbrukning samt att kunna utverdera vilka energibesparande åtgärder som passar anläggningen bäst.

02

Porslinfabriken

Nybyggt naturnära fastighet som har IMD EL&VATTEN som levererades för enkrona. I detta moderna bygget ska hyresgäster ha tillgång till APP som hjälper dem att se deras användning och kunna göra val som minskar deras förbrukning och planera sitt energianvändning efter timpris för att påverka sitt elkostnad. 

IMD för el och vatten för nybyggt
Modernisering genom IMD till gammal fastighet

03

Naturläran 4&5

Fastighet som byggdes 1938 står inför modernisering. Bergvärme har anslutits och solceller. Med tillgång till laddstolpar för elbil. Vi projekterar med IMD el som ska installerats för enkrona. Då kan hyresgästerna se sitt energianvändning och kan påverka det tack vore APP som visar användning och timpris för att kunna påverka elkostnaden.    

04

BRF Fruängsporten

Fastighet byggt 2014 med solceller, batterilagring och IMD för EL&VATTEN. Vi har tagit över driften och leverera mätare som redovisar användning i APP. Vi ska också ta ansvar till att optimera deras batterilagring för att kapa effekttoppar och minska effektavgiften. Debitering för elbilsladdning och lastbalansering har ställts in. 

Vi kan ta över IMD el och vatten drift
bottom of page