top of page

Hur och varför?

Encrona´s mål är att leverera en halvering av byggnadens energianvändning. Tjänsten finansieras av besparingen kunden gör på sitt driftnetto. Med besparingen betalar kunden installation och vårt jobb är klar när det finns enkrona kvar på resultaträkningen eftersom vi fakturerar 1 krona för installation

Marknadsanalys

Beräkna

Vi identifierar vilka åtgärder som kan ge dig största kronan/kWh och gör en förstudie i hur utförandet skulle vara och bestämmer åtgärdspaket. Ibland är det flera att välja på. Tänk liten/mellan/stor renovering

Metallrör

Inspektera

Vi kompletterar den med en inspektion och justerar pris och kWh mål

Affärsmöte

Fastställa

Vi fastställer investeringskostnad och hur vi ska genom besparing finansiera projektet

bottom of page