top of page

Tjänster

Målstyrda tjänster vi erbjuder

MM-17648-website-update-building-technology-website-area-kreissparkasse-goettingen-2000x20

Spara/optimera

Med en digital undercentral (DUC) kan ni styra, reglera och övervaka fastighetens värme, vatten och ventilationssystem. Genom att koppla upp DUC:en mot internet har ni början på ett smart värmesystem. Denna värmereglering kan ge en uppskattad besparing på 5-30 procent av er energiförbrukning. Med smarta sensorer installerade i fastigheten kan man automatisera och optimera er värmeanvändning. Det ger även unika insikter i ert inomhusklimat med möjligheten att välja måltemperatur i fastigheten. Dessa sensorer styr på faktiskt inomhustemperatur och hjälper er att hitta avvikelser så att ni kan åtgärda lokala fel.

Debitera

Individuell mätning av el och vatten ger flera fördelar. Det främjar rättvis fördelning av kostnader när varje boende betalar för sin egen förbrukning och det ger incitament för resurssnålare användning som ger kostnadsbesparingar.
Debitering är en tjänst för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och fastighetsbolag som vill kvalitetssäkra mätdata och få automatiserad debitering direkt med sin ekonomiska förvaltare.

SCR-20220621-m9s.webp
newel_imd_illustration_2020.png

Tjäna

Din fastighet kan tjäna dig pengar genom att generera solel och lagra i batterilagring. Hyresgäster kan köpa egengenererad el utan överföringsavgifter och effekttariffer förmånligt och hållbart. Laddbox för elbilar med debitering kan också kompleteras.

bottom of page